Zaloguj się.
Hasło
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się | Zapomniałeś hasło?
Dodano 410364 ogłoszeń   |   start   |   kalkulator   |   zasady   |   regulamin   |   kontakt pomoc
INTERNETOWA
GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły oferty nr: 17579/3186/OGS
« powrót | do notesu » | drukuj ofertę »
Szczegóły oferty nr: 17579/3186/OGS
data dodania: 2017-11-13 23:27:48
operacja: sprzedam
nieruchomość: działka
rodzaj: budowlana
województwo: lubuskie
miejscowość: Stany
powiat: nowosolski
gmina: nowa sól
powierz. działki: 1000 m2
opis: obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości komornik sądowy przy sądzie rejonowym w nowej soli leon kołtko na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2017r. o godz. 11:00 w budynku sądu rejonowego mającego siedzibę w nowej soli, ul. piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się druga licytacja działki gruntu niezabudowanej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 713/3 ( grunty orne rvi ) o pow. 0,1000 ha, położonej w miejscowości stany, gmina nowa sól, dla której sąd rejonowy w nowej soli v wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr zg1n/00059258/6. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyceniana nieruchomość położona jest na terenie osadniczo - rolnej. właścicielem działki gruntu jest marta anna singh janik. nieruchomość oszacowano na kwotę 17.420,00zł. cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 11.613,33zł. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię zgodnie z art. 962 kpc w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 1.742,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. rękojmię można wpłacić na konto komornika: powszechna kasa oszczędności bank polski s.a. i o. centrum w zielonej górze 90102054020000050201202159. zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. w ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (dz. u. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych pcc. zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82. kontakt: komornik sądowy leon kołtko tel: 68 387 52 82 nowa.sol1@komornik.pl oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariweb
cena: 11613 PLN
kontakt: Komornik Sądowy Leon Kołtko
telefon: 68 387 52 82
email: nowa.sol1@komornik.pl
Twój adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Przepisz tekst z obrazka:
CAPTCHA Image

« powrót  |  drukuj ofertę »
notes, projekty IGN Notes

Twoj notes jest pusty...