Zaloguj się.
Hasło
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się | Zapomniałeś hasło?
Dodano 429207 ogłoszeń   |   start   |   kalkulator   |   zasady   |   regulamin   |   kontakt pomoc
INTERNETOWA
GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI
regulamin serwisu ign.com.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego IGN pod adresem URL: www.ign.com.pl, należącego do firmy DOMFORT, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock.

2. Użytkownicy dokonujący zakupu lub sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem serwisu IGN Nieruchomości muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

3. DOMFORT (właściciel serwisu) nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisów. Działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisów. Użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko.

4. Użytkownik zgadza się, że właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

5. DOMFORT nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisów. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. DOMFORT nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

6. Serwis IGN Nieruchomości może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu IGN do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

7. Do sprzedaży mogą być oferowane jedynie nieruchomości, do których użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony do ich sprzedaży.

8. Dane kontaktowe użytkowników serwisu IGN Nieruchomości pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika, DOMFORT może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (ogłoszenia).

10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego IGN Nieruchomości do celów komercyjnych.

11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

12. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

13. DOMFORT zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania ogłoszenia lub aukcji bez podania przyczyn.
notes, projekty IGN Notes

Twoj notes jest pusty...